Ceník

platný od 1. 1. 2020

Ubytovaná osoba

Děti od 3 do 14 let30 Kč / noc
Osoba od 15 let60 Kč / noc + 15 Kč ubytovací poplatek

Rekreační plocha

Stan80 Kč / noc
Karavan100 Kč / noc
Obytný automobil130 Kč / noc
Osobní automobil50 Kč / noc
Autobus190 Kč / noc
Motocykl50 Kč / noc
Altán, stanový přístřešek apod.50 Kč / noc
Přípojka el. proudu100 Kč / noc

Ubytování v chatkách (za osoby se již neplatí)

Chatka 2+2 lůžka950 Kč / noc
Přitápění chatky100 Kč / noc
5. osoba v chatce100 Kč / noc

Vstup na pláže kempu

Osoby od 15 let40 Kč
Děti 6-15 let30 Kč
Děti do 6 letzdarma

Vstupné na pláže areálu kempu Písák platí celý den. Rekreační poplatek městu 15 Kč/noc. Poplatku nepodléhá osoba mladší 18 let a starší 70 let a držitelé ZTP.

Storno podmínky

Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně:

  1. Pokud klient oznámil zrušení rezervace minimálně 30 dní před plánovaným příjezdem (výhradně písemnou nebo elektronickou formou), bude mu vráceno 50% ze zaplacené zálohy. Pokud vedení ubytovacích služeb obdrží informaci o zrušení pobytu po této lhůtě, zákazník nemá nárok na vrácení zálohy a záloha propadá ve prospěch provozovatele.
  2. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno poskytovateli.
  3. V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany samotného kempu, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100%.
  4. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (vážná nemoc či hospitalizace v nemocnici, doložené lékařskou zprávou).
  5. Hostem rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí klientům do 18. hodiny večer v den plánovaného příjezdu, s vyjímkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace pozbývá právní platnosti. Kemp má bez jakéhokoliv závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Rezervační podmínky

  1. Host může objednat ubytování ústně, telefonicky, emailem. Objednávka je akceptována až po písemné, nebo mailové rezervaci.
  2. Záloha musí být uhrazena bankovním převodem do 14 dnů od sjednání termínu rezervace na účet provozovatele ubytovacích služeb. V případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

Platební podmínky při příjezdu hosta

V den příjezdu je nezbytné zaplatit nebo doplatit částku za pobyt, případně další objednané služby. V případě nezaplacení či nedoplacení částky na začátku pobytu si vedení kempu vyhrazuje právo klienta neubytovat. V případě zpoždění příjezdu nebo odjezdu před uplynutím sjednané doby pobytu se platba nevrací.

Nástup na pobyt, registrace hosta na recepci

Nástup na pobyt je od 14 hodin, nebyla-li doba ubytování sjednána jinak.

Ihned po příjezdu do areálu je každý host povinnen nahlásit pobyt na recepci a předložit průkaz totžnosti.

Ubytovaný host obdrží potřebné informace k pobytu.

Ubytovaní v chatkách mohou parkovat jeden osobní automobil bez poplatku přímo vedle své chatky. Kazdé další neohlášené vozidlo, bude na náklady majitele automobilu odtaženo z areálu kempu.

Seznam ubytovaných v kempu Písák je součástí evidence ubytovaných a podléhá zákonu o ochraně osobních údajů.

 
 
 
© Design by RK Orlice, v.d.