Ceník

Vstupné na pláže areálu kempu Písák platí celý den.

 
Děti do 6 let ............zdarma
Děti do 15 let ........30 Kč
Dospělí ..................40 Kč

Ubytování v kempu Písák

Chatka 2+2 .......950 Kč/noc

Rekreační poplatek městu 15 Kč/noc
Poplatku nepodléhá osoba mladší 18 let a starší 70 let a držitelé ZTP.

Storno podmínky

Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně:

  1. Pokud klient oznámil zrušení rezervace minimálně 30 dní před plánovaným příjezdem (výhradně písemnou nebo elektronickou formou), bude mu vráceno 50% ze zaplacené zálohy. Pokud vedení ubytovacích služeb obdrží informaci o zrušení pobytu po této lhůtě, zákazník nemá nárok na vrácení zálohy a záloha propadá ve prospěch provozovatele.
  2. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno poskytovateli.
  3. V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany samotného kempu, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100%.
  4. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (vážná nemoc či hospitalizace v nemocnici, doložené lékařskou zprávou).
  5. Hostem rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí klientům do 18. hodiny večer v den plánovaného příjezdu, s vyjímkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace pozbývá právní platnosti. Kemp má bez jakéhokoliv závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

Rezervační podmínky

  1. Host může objednat ubytování ústně, telefonicky, emailem. Objednávka je akceptována až po písemné, nebo mailové rezervaci.
  2. Záloha musí být uhrazena bankovním převodem do 14 dnů od sjednání termínu rezervace na účet provozovatele ubytovacích služeb. V případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

Platební podmínky při příjezdu hosta

V den příjezdu je nezbytné zaplatit nebo doplatit částku za pobyt, případně další objednané služby. V případě nezaplacení či nedoplacení částky na začátku pobytu si vedení kempu vyhrazuje právo klienta neubytovat. V případě zpoždění příjezdu nebo odjezdu před uplynutím sjednané doby pobytu se platba nevrací.

Nástup na pobyt, registrace hosta na recepci

Nástup na pobyt je od 14 hodin, nebyla-li doba ubytování sjednána jinak.

Ihned po příjezdu do areálu je každý host povinnen nahlásit pobyt na recepci a předložit průkaz totžnosti.

Ubytovaný host obdrží potřebné informace k pobytu.

Ubytovaní v chatkách mohou parkovat jeden osobní automobil bez poplatku přímo vedle své chatky. Kazdé další neohlášené vozidlo, bude na náklady majitele automobilu odtaženo z areálu kempu.

Seznam ubytovaných v kempu Písák je součástí evidence ubytovaných a podléhá zákonu o ochraně osobních údajů.

 
 
 
© Design by RK Orlice, v.d.